VISOR FLASH

VISORFLASH

POLİKARBONAT ENJEKSİYON SİPERLİK

 

Elektrik arkı ve termal riske karşı şeffaf polikarbonat enjeksiyon siperlik. Daha iyi ışık iletimi için yeşil tonda.

PolikarbonatSTANDARTLAR