DUBLE ENERJİ EMİCİ AĞ DÜŞME ÖNLEYİCİ 

1M UZUNLUK

1KARABINA

2 KONEKTÖR

Standartlar ve Normlar

  • Reglement (UE) 2016/425
  • EN363: 2008 Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Ekipman - Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Sistemler
  • EN363: 1992 Düşmeye Karşkı Kişisel Koruyucu Ekipman - Test Yöntemi
  • EN365: 2004 Kullanım Talimatları ve İŞaretlere Yönelik Genel Gereksinimler
  • EN355: 2002 Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Ekipman - Enerji Absorplayıcılar


STANDARTLAR